Lịch Thi Đấu Aus Brisbane - Lịch bóng đá Aus Brisbane

Lịch thi đấu Aus Brisbane mới nhất

Lịch thi đấu Aus Brisbane vòng 1
Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 02-03-2024

13:00 - 02/03 Magic United ? - ? Souths Utd

15:00 - 02/03 North Lakes United ? - ? Bayside Utd

16:00 - 02/03 Grange Thistle ? - ? Ipswich Knights

Lịch Aus Brisbane CN ngày 03-03-2024

14:00 - 03/03 Taringa Rovers ? - ? Pine Hills

15:00 - 03/03 Holland Park Hawks ? - ? Maroochydore Swans

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 08-03-2024

16:30 - 08/03 Bayside Utd ? - ? Grange Thistle

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 09-03-2024

14:00 - 09/03 Maroochydore Swans ? - ? Samford Rang.

14:15 - 09/03 North Star ? - ? Taringa Rovers

15:00 - 09/03 Pine Hills ? - ? North Lakes United

Lịch Aus Brisbane CN ngày 10-03-2024

11:00 - 10/03 Ipswich Knights ? - ? Magic United

14:00 - 10/03 Souths Utd ? - ? Holland Park Hawks

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 15-03-2024

16:30 - 15/03 North Lakes United ? - ? North Star

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 16-03-2024

15:00 - 16/03 Holland Park Hawks ? - ? Ipswich Knights

16:00 - 16/03 Grange Thistle ? - ? Pine Hills

Lịch Aus Brisbane CN ngày 17-03-2024

12:00 - 17/03 Magic United ? - ? Bayside Utd

12:00 - 17/03 Maroochydore Swans ? - ? Souths Utd

14:00 - 17/03 Taringa Rovers ? - ? Samford Rang.

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 22-03-2024

16:30 - 22/03 Bayside Utd ? - ? Holland Park Hawks

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 23-03-2024

14:00 - 23/03 Pine Hills ? - ? Magic United

14:00 - 23/03 Maroochydore Swans ? - ? Taringa Rovers

15:00 - 23/03 Samford Rang. ? - ? North Lakes United

Lịch Aus Brisbane CN ngày 24-03-2024

12:30 - 24/03 Ipswich Knights ? - ? Souths Utd

13:15 - 24/03 North Star ? - ? Grange Thistle

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 05-04-2024

17:00 - 05/04 Samford Rang. ? - ? Grange Thistle

17:30 - 05/04 Souths Utd ? - ? Bayside Utd

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 06-04-2024

15:00 - 06/04 Maroochydore Swans ? - ? Ipswich Knights

16:00 - 06/04 Holland Park Hawks ? - ? Pine Hills

16:30 - 06/04 Magic United ? - ? North Star

16:30 - 06/04 North Lakes United ? - ? Taringa Rovers

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 13-04-2024

14:00 - 13/04 Bayside Utd ? - ? Ipswich Knights

15:00 - 13/04 Taringa Rovers ? - ? Grange Thistle

15:00 - 13/04 Pine Hills ? - ? Souths Utd

15:15 - 13/04 North Star ? - ? Holland Park Hawks

16:00 - 13/04 Samford Rang. ? - ? Magic United

Lịch Aus Brisbane CN ngày 14-04-2024

15:15 - 14/04 North Lakes United ? - ? Maroochydore Swans

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 19-04-2024

17:30 - 19/04 Grange Thistle ? - ? North Lakes United

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 20-04-2024

13:00 - 20/04 Magic United ? - ? Taringa Rovers

15:00 - 20/04 Maroochydore Swans ? - ? Bayside Utd

15:00 - 20/04 Souths Utd ? - ? North Star

16:30 - 20/04 Holland Park Hawks ? - ? Samford Rang.

Lịch Aus Brisbane CN ngày 21-04-2024

13:30 - 21/04 Ipswich Knights ? - ? Pine Hills

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 27-04-2024

15:00 - 27/04 Taringa Rovers ? - ? Holland Park Hawks

15:15 - 27/04 North Star ? - ? Ipswich Knights

16:00 - 27/04 Samford Rang. ? - ? Souths Utd

16:30 - 27/04 North Lakes United ? - ? Magic United

17:00 - 27/04 Grange Thistle ? - ? Maroochydore Swans

Lịch Aus Brisbane CN ngày 28-04-2024

13:00 - 28/04 Pine Hills ? - ? Bayside Utd

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 11-05-2024

14:00 - 11/05 Bayside Utd ? - ? North Star

15:00 - 11/05 Maroochydore Swans ? - ? Pine Hills

15:00 - 11/05 Souths Utd ? - ? Taringa Rovers

Lịch thi đấu bóng đá Aus Brisbane hôm nay.

Cập nhật đầy đủ lịch bóng đá Aus Brisbane hôm nay giúp các bạn cập nhật thông tin được nhanh chóng và kịp thời. Tất cả các thông tin về lịch thi đấu Aus Brisbane mà trang https://tylebongda.info/ cung cấp đều đảm bảo nhanh chóng và chính xác.