Kết Quả Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế mới nhất

Kết quả Giao Hữu BD Nữ mới nhất


Vòng đấu

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12
KQBD Giao Hữu BD Nữ vòng t6
KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 4 ngày 01-06-2022

17:00 - 01/06 Burundi Nữ 3 - 0 Djibouti Nữ 2-0

20:00 - 01/06 Uganda Nữ 2 - 0 Rwanda Nữ 1-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 6 ngày 03-06-2022

17:00 - 03/06 Uganda Nữ 5 - 0 Djibouti Nữ 2-0

20:00 - 03/06 Rwanda Nữ 1 - 2 Burundi Nữ 1-1

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 05-06-2022

17:00 - 05/06 Rwanda Nữ 2 - 0 Djibouti Nữ 2-0

20:00 - 05/06 Uganda Nữ 4 - 1 Burundi Nữ 1-1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 2 ngày 06-06-2022

20:00 - 06/06 Tanzania Nữ 12 - 0 Zanzibar Nữ 5-0

20:00 - 06/06 South Sudan Nữ 0 - 4 Ethiopia Nữ 0-2

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 09-06-2022

16:00 - 09/06 Uganda Nữ 0 - 0 Ethiopia Nữ 0-0

19:30 - 09/06 Tanzania Nữ 1 - 2 Burundi Nữ 1-1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 7 ngày 11-06-2022

16:00 - 11/06 Ethiopia Nữ 2 - 1 Tanzania Nữ 2-0

19:00 - 11/06 Uganda Nữ 3 - 1 Burundi Nữ 2-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 12-06-2022

03:00 - 12/06 Ma Rốc Nữ 7 - 0 Congo Nữ 3-0

18:30 - 12/06 Áo Nữ 1 - 2 Đan Mạch Nữ 0 : 0 -0.88 0.71 1-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 16-06-2022

00:00 - 16/06 Cameroon Nữ 2 - 2 Senegal Nữ 0-0

18:00 - 16/06 T.N.Kỳ Nữ Hoãn Philippines Nữ -

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 6 ngày 17-06-2022

02:00 - 17/06 Anh Nữ 3 - 0 Bỉ Nữ 0 : 1 3/4 0.82 -0.98 0-0

22:00 - 17/06 North Macedonia U19 Nữ 1 - 2 Romania U19 Nữ 0-1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 7 ngày 18-06-2022

22:00 - 18/06 Cameroon Nữ 1 - 0 Senegal Nữ 0 : 1/2 0.60 -0.86 1-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 19-06-2022

02:00 - 19/06 Ma Rốc Nữ 1 - 1 Zambia Nữ 0-0

22:00 - 19/06 Ireland Nữ 1 - 0 Philippines Nữ 1-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 4 ngày 22-06-2022

22:00 - 22/06 Mexico U20 Nữ 1 - 0 Hà Lan U20 Nữ 0-0

22:59 - 22/06 Senegal Nữ Hoãn Guinea Bissau Nữ -

23:30 - 22/06 Italia U17 Nữ 7 - 0 Ấn Độ U17 Nữ 3-0

23:30 - 22/06 Chile U17 Nữ 1 - 1 Mexico U17 Nữ 1-1

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 23-06-2022

00:00 - 23/06 B.D.Nha Nữ 4 - 0 Hy Lạp Nữ 0 : 2 1/2 -0.99 0.75 4-0

19:00 - 23/06 Singapore Nữ 0 - 4 Hồng Kông Nữ 0-2

19:00 - 23/06 Bangladesh Nữ 6 - 0 Malaysia Nữ 4-0

22:59 - 23/06 Bosnia & Herz Nữ 0 - 3 Philippines Nữ 0-2

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 6 ngày 24-06-2022

01:00 - 24/06 Bỉ Nữ 4 - 1 Bắc Ireland Nữ 0 : 2 1/4 0.93 0.85 1-1

01:30 - 24/06 Ma Rốc Nữ 0 - 0 B.B.Ngà Nữ 0-0

05:00 - 24/06 Uruguay Nữ 5 - 0 Bolivia Nữ 3-0

22:00 - 24/06 Đức Nữ 7 - 0 Thụy Sỹ Nữ 0 : 2 0.77 -0.93 2-0

22:30 - 24/06 North Macedonia Nữ 3 - 1 Kosovo Nữ 2-1

23:00 - 24/06 Italia U17 Nữ 1 - 4 Mexico U17 Nữ 1-0

23:30 - 24/06 Chile U17 Nữ 3 - 1 Ấn Độ U17 Nữ 2-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 7 ngày 25-06-2022

00:00 - 25/06 Đan Mạch Nữ 2 - 1 Brazil Nữ 1/4 : 0 0.79 -0.97 1-0

00:45 - 25/06 Serbia Nữ 0 - 5 Nhật Bản Nữ 1 : 0 0.96 0.88 0-1

02:00 - 25/06 Anh Nữ 5 - 1 Hà Lan Nữ 0 : 1/2 0.67 -0.85 1-1

02:00 - 25/06 Pháp U20 Nữ 1 - 3 Mỹ U20 Nữ 0-1

20:00 - 25/06 Mỹ U23 Nữ 4 - 1 Ấn Độ Nữ 1-1

21:00 - 25/06 Đảo Faroe Nữ 3 - 1 Andorra Nữ -

21:00 - 25/06 T.N.Kỳ Nữ 2 - 0 Azerbaijan Nữ 0-0

22:00 - 25/06 Na Uy Nữ 2 - 0 New Zealand Nữ 0 : 1 3/4 0.71 -0.93 1-0

KQBD Giao Hữu BD Nữ CN ngày 26-06-2022

01:00 - 26/06 B.D.Nha Nữ 1 - 0 Hy Lạp Nữ 0 : 2 3/4 0.99 0.79 0-0

02:10 - 26/06 Pháp Nữ 4 - 0 Cameroon Nữ 0 : 4 3/4 0.87 0.97 2-0

02:30 - 26/06 T.B.Nha Nữ 7 - 0 Australia Nữ 0 : 2 1/4 0.95 0.83 1-0

05:30 - 26/06 Chile Nữ 0 - 1 Venezuela Nữ 0 : 3/4 1.00 0.78 0-0

06:00 - 26/06 Costa Rica Nữ 2 - 1 Haiti Nữ 0 : 1 1/4 -0.90 0.65 2-0

06:30 - 26/06 Mỹ Nữ 3 - 0 Colombia Nữ 0 : 4 3/4 0.91 0.87 0-0

08:00 - 26/06 Mexico Nữ 5 - 1 Peru Nữ 0 : 3 3/4 0.89 0.87 1-1

16:00 - 26/06 Bosnia & Herz Nữ 1 - 2 Philippines Nữ 1/2 : 0 0.86 0.90 1-0

19:00 - 26/06 Bangladesh Nữ 0 - 0 Malaysia Nữ 0-0

19:00 - 26/06 Singapore Nữ 0 - 1 Hồng Kông Nữ 1 3/4 : 0 -0.86 0.56 0-1

21:30 - 26/06 Ấn Độ U17 Nữ 0 - 2 Mexico U17 Nữ 0-1

22:00 - 26/06 Bỉ Nữ 0 - 1 Áo Nữ 0 : 1/4 0.71 -0.95 0-0

22:00 - 26/06 Mỹ U20 Nữ 3 - 0 Mexico U20 Nữ 1-0

23:30 - 26/06 Italia U17 Nữ 4 - 3 Chile U17 Nữ 1-2

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 2 ngày 27-06-2022

01:00 - 27/06 Uruguay Nữ 7 - 0 Bolivia Nữ 5-0

02:00 - 27/06 Canada Nữ 0 - 0 Hàn Quốc Nữ 0 : 1 1/4 0.87 0.91 0-0

02:00 - 27/06 Pháp U20 Nữ 1 - 0 Hà Lan U20 Nữ 0 : 1 1/2 -0.98 0.82 1-0

22:15 - 27/06 Phần Lan Nữ ? - ? Nhật Bản Nữ 1 1/2 : 0 -0.85 0.66 -

23:00 - 27/06 Tunisia Nữ ? - ? Senegal Nữ -

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 3 ngày 28-06-2022

00:00 - 28/06 Kosovo Nữ ? - ? North Macedonia Nữ -

03:00 - 28/06 Panama U20 Nữ ? - ? Venezuela U20 Nữ -

06:00 - 28/06 Colombia U20 Nữ ? - ? Paraguay U20 Nữ -

21:00 - 28/06 T.N.Kỳ Nữ ? - ? Azerbaijan Nữ -

22:00 - 28/06 Mỹ U20 Nữ ? - ? Hà Lan U20 Nữ -

22:00 - 28/06 Mexico Nữ ? - ? Peru Nữ -

23:00 - 28/06 Costa Rica Nữ ? - ? Haiti Nữ -

23:00 - 28/06 Thụy Điển U23 Nữ ? - ? Mỹ U23 Nữ -

23:30 - 28/06 Thụy Điển Nữ ? - ? Brazil Nữ -

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 4 ngày 29-06-2022

00:00 - 29/06 Đảo Faroe Nữ ? - ? Andorra Nữ -

00:00 - 29/06 New Zealand Nữ ? - ? Wales Nữ -

00:00 - 29/06 Romania Nữ ? - ? Jordan Nữ -

01:00 - 29/06 Bỉ Nữ ? - ? Luxembourg Nữ -

02:00 - 29/06 Pháp U20 Nữ ? - ? Mexico U20 Nữ -

03:00 - 29/06 B.D.Nha Nữ ? - ? Australia Nữ -

05:30 - 29/06 Chile Nữ ? - ? Venezuela Nữ -

06:00 - 29/06 Colombia U20 Nữ ? - ? Venezuela U20 Nữ -

09:00 - 29/06 Mỹ Nữ ? - ? Colombia Nữ -

20:30 - 29/06 Ba Lan Nữ ? - ? Iceland Nữ -

23:00 - 29/06 Đan Mạch Nữ ? - ? Na Uy Nữ -

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 5 ngày 30-06-2022

23:00 - 30/06 Thụy Sỹ Nữ ? - ? Anh Nữ -

KQBD Giao Hữu BD Nữ Thứ 6 ngày 01-07-2022

22:00 - 01/07 Italia Nữ ? - ? T.B.Nha Nữ -

Kết quả bóng đá Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay. https://tylebongda.info/ cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng hôm nay tại giải Giao Hữu BD Nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem kqbd Giao Hữu BD Nữ một cách nhanh chóng, chính xác theo từng hiệp đấu, trận đấu.